Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Wydarzenie Kulturalne- Wianki

Opublikowano: 2019-06-16

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza mieszkańców do wspólnej zabawy. W dniu 23.06.2019r. w godz. 15.00-20.00  przy Gospodzie Karpackiej odbędą sie warsztaty wyplatania wianków, zabawy i animacje dla dzieci, grillowanie i śpiewanie przy akordeonie. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wstęp wolny zapraszamy.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020