Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Szkolenie z Podejmowania i Rozwijania działalności gospodarczej

Opublikowano: 2019-11-15

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w związku z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zaprasza na szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków na podjęcie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenia zorganizowane zostaną w dniach:

12.12.2019; godz. 9.00 – Podejmowanie działalności gospodarczej

13.12.2019; godz. 9.00 – Rozwijanie działalności gospodarczej

W sali konferencyjnej stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka”; Zarszyn, ul. Bieszczadzka 98; 38-530 Zarszyn.

Aby zwiększyć swoje szanse na opracowanie poprawnej dokumentacji konkursowej, dającej realne szanse na podpisanie umowy zapraszamy na szkolenie skierowane do potencjalnych beneficjentów wsparcia na podjęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej z obszaru wdrażania LSR.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020