Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Podsumowanie realizacji projektów grantowych

Opublikowano: 2019-06-27

W czerwcu 2019 r. zakończyła się realizacja projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dwóch zakresach:

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru objętego LSR.
Zrealizowane granty przyczyniły się do aktywizacji i integracji mieszkańców, promocji obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz rozwoju obszaru poprzez zrealizowane małe inwestycje.  Dzięki zaangażowaniu małych wiejskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zorganizowano jarmark Bożonarodzeniowy, imprezę sportowo-ekologiczną od Malucha po Seniora, Dni turystyki Dorzecza Wisłoka jak również dofinansowano GOK w Besku w nowy sprzęt nagłaśniający celem kultywowania dziedzictwa kulturowego wyremontowano izbę regionalną w Pielni czy pomieszczenia Domu Strażaka w Pielni. Zakupiona tuba dla orkiestry będzie uświetniać każdą uroczystość. W ramach grantów wyposażono świetlicę rekreacyjną w Nowosielcach oraz siłownię zewnętrzną w Odrzechowej, dokonano rewitalizacji wieży ciśnień, wybudowano plac zabaw w Bażanówce i pracownię plenerową w której będą odbywać się warsztaty artystyczne w Woli Sękowej.  W sumie na realizację 6 grantów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej przeznaczono 173 463,71 – całkowita wartość zrealizowanych zadań, a kwota pomocy/dofinansowania wyniosła - 143 037,00 zł. W ramach zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego i promowania obszaru objętego LSR całkowita wartość projektu grantowego wyniosła 141 185,56 z czego dofinansowanie opiewało na kwotę 121 076,00 zł. Wszystkim Grantobiorcom dziękuję za wspólną realizację i zaangażowanie w realizacje grantów i rozwój swoich małych ojczyzn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020