Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Nabór do II Edycji projektu „BIZNES INICJATOR”

Opublikowano: 2017-01-19

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do  II Edycji rekrutacji do projektu„BIZNES INICJATOR”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety, niepełnosprawni

 

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

Szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej, bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe) oraz doradztwo specjalistyczne i strategiczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

 

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. – 02.02.2017r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020