Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

KONSULTACJE SPOŁECZNE KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW

Opublikowano: 2019-06-18

W związku z planowanymi do uchwalenia na posiedzeniu Zarządu w dniu 03.07.2019 r. zmianami w zakresie kryteriów wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.   

W zamieszczonych poniżej dokumentach zamieszczono proponowane zmiany, które poddaje się pod konsultacje. 
Kryteria wyboru  w zakresie projektów grantowych – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
       Kryteria wyboru w zakresie projektów grantowych – proponowane brzmienie- OTWÓRZ
Kryteria wyboru- zakres zmian - OTWÓRZ
 
       Kryteria wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości – aktualne brzmienie - OTWÓRZ
       Kryteria wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości – proponowane brzmienie- OTWÓRZ
Kryteria wyboru- zakres zmian - OTWÓRZ
 
 Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 03.07.2019 r. do godziny 11:00 wysyłając wiadomość na mail: dorzeczewisloka@op.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje-Kryteria.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020