Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Dobre praktyki/zrealizowane projekty

 • „Przystanek kultury łemkowskiej – Wołtuszowa”Rymanów Zdrój
 • „Uruchomienie usług agroturystycznych”
Bukowsko
 • „Podróż w czasie”-„PRZYSTANEK NA KARPACKIM SZLAKU WINA”

Aktualności

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW- NABÓR 3/2020/G

Opublikowano: 2020-11-24
W dniu 19 listopada 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków o powierzenie grantów w zakresie  Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych.
 
W ramach naboru nr 3/2020/G złożonych zostało 5 wniosków. Trzy wnioski zostały złożono w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD, dwa wnioski w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania, wszystkie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Po opracowaniu wniosku na projekt grantowy wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców, LGD przekaże je do UM.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listy operacji wybranych do finansowania.
 

 

czytaj więcej »

Podsumowanie naboru nr 3/2020/G

Opublikowano: 2020-11-18

16 listopada 2020 zakończył się nabór grantów nr 3/2020/G w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków. Trzy wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD oraz dwa  wnioski złożono w ramach przedsięwzięcia Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganie zmianom klimatu.
Realizacja wniosków przypadnie na wiosnę / lato 2021 i będzie miała wpływ na rozwój obszaru, jego promocję, rozwój turystyczny i ochronę środowiska.  W ramach grantów zaplanowano działania edukacyjne z zakresu segregacji śmieci, happening ekoludka, spoty reklamowe, montaż telebimu oraz zakup strojów dla orkiestry dętej promującej nasz obszar na licznych występach.
czytaj więcej »

Projekt skierowany do przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Opublikowano: 2020-11-04

 Szanowni Państwo,

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 
Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.
Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

czytaj więcej »

Laureaci Konkursu AgroLiga 2020

Opublikowano: 2020-11-03

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" jako partner dodatkowy KSOW w realizacji operacji pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie  AgroLiga 2020etap wojewódzki udostępnia artykuł z Podkarpackich Wiadomości Rolniczych poświęcony laureatom Konkursu AgroLiga 2020. 

czytaj więcej »

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE WISŁOKA” W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

Opublikowano: 2020-10-17
Szanowni Państwo,
w związku obserwowanym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z planowanym w najbliższym czasie naborem wniosków, LGD „Dorzecze Wisłoka” wprowadza następujące zasady dotyczące udzielania doradztwa, obsługi bezpośredniej oraz składania wniosków:
 1. W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów oraz pracowników Biura LGD „Dorzecze Wisłoka”, w Biurze LGD stosujemy organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem epidemii.
 2. Rekomendowane są usługi doradcze świadczone w formie telefonicznej pod numerami tel: 601790285 lub 134670075 lub zdalnej, za pośrednictwem poczty e-mailowej: dorzeczewisloka@op.pl
 3. Doradztwo świadczone jest przez pracowników biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 4. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w tym samym czasie.
 5. Konsultacje indywidualne bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, będą możliwe jeśli nie będzie na terenie biura LGD w tym samym czasie innych interesantów.
 6. Pierwszeństwo w obsłudze bezpośredniej mają osoby składające wniosek o przyznanie pomocy. Osoby składające wnioski są zwolnione z wcześniejszego umawiania wizyty w biurze (dotyczy okresu trwania naboru).
 7. Jednocześnie w Biurze LGD może przebywać tylko jedna osoba składająca wniosek lub korzystająca z doradztwa.
 8. Od wejścia do budynku biura oraz podczas udzielania doradztwa lub składania wniosku wnioskodawca oraz pracownik Biura LGD zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innymi równoważnymi nakryciami).
 9. Przed rozpoczęciem doradztwa wnioskodawca zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 10. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie uchylał się od obowiązku wskazanego w pkt. 8, pracownik biura LGD może odmówić udzielenia doradztwa w formie bezpośredniej lub skrócić usługę.
 11. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w Biurze LGD osób towarzyszących wnioskodawcy, jeżeli nie jest to niezbędne do właściwego skorzystania z doradztwa lub składania wniosku.
 12. W Biurze LGD obowiązuje nakaz zachowania minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m.
 13. W Biurze LGD prowadzona jest ewidencja osób korzystających w danym dniu z konsultacji bezpośrednich oraz składających wnioski.
 14. Osoby w złym stanie zdrowia z występującymi wyraźnymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, katarem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.
 15. Osoby zarażone Covid-19 lub przebywające na kwarantannie lub w miejscach, które są ogniskami proszone są o powiadomienie o tym fakcie pracownika LGD oraz bezwzględne powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Biurze LGD.
 16. Prosimy o informowanie Biura LGD o fakcie przebywania na kwarantannie lub zarażeniu koronawirusem, jeśli mogło dość do niego w czasie zbieżnym do wizyty w Biurze LGD.
 17. Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny, szczególnie w okresie naboru wniosków.
 18. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.
czytaj więcej »„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020